vanbanmoiThe system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002)The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002) Trường Trung cấp nghề 26-03
Thời gian mở cửa: Thứ 3 - thứ 6: Sáng: 7h30 đến 11h30  -  Chiều: 13h00 đến 17h00;  Thứ 7 - Chủ nhật: 17h00 đến 21h00 
 

 Thông báo

 
 
 

 Thư viện ảnh

 
 

 Video

 
 • Lễ cấp sắc của người Dao ở Đồng Nai
 • Nghề đóng ghe thuyền ở Đồng Nai
 • Nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở Đồng Nai
 • Hoa văn nhà cổ ở Đồng Nai
 • Nghề đá Bửu Long - Biên Hòa
 • Giới thiệu các phòng trưng bày cố định
 • Địa trong văn hóa dân gian người Việt
 • Bảo tàng Đồng Nai - địa chỉ đỏ tìm hiểu về truyền thống
 • Sinh hoạt của học sinh tại Bảo tàng Đồng Nai
 • Nghề nấu mía đường thủ công truyền thống ở Vĩnh Cửu
 • Thư viện video
   
   

   Liên Kết Website

   
   

   Module TinTuc - WebPart BlockNews ‭[1]‬

   
  Chưa có dữ liệuKhoản mục không tồn tại. Có thể nó đã bị xóa bởi người dùng khác.
   

   Văn hóa - Xã hội

   
  Chưa có dữ liệuKhoản mục không tồn tại. Có thể nó đã bị xóa bởi người dùng khác.
   

   Module TinTuc - WebPart BlockNews ‭[2]‬

   
  Chưa có dữ liệuKhoản mục không tồn tại. Có thể nó đã bị xóa bởi người dùng khác.
   

   Giáo dục và Đào tạo

   
  Chưa có dữ liệuKhoản mục không tồn tại. Có thể nó đã bị xóa bởi người dùng khác.
   

   Công nghiệp - Xây dựng

   
  Chưa có dữ liệuKhoản mục không tồn tại. Có thể nó đã bị xóa bởi người dùng khác.
   

   Module TinTuc - WebPart BlockNews ‭[3]‬

   
  Chưa có dữ liệuKhoản mục không tồn tại. Có thể nó đã bị xóa bởi người dùng khác.
   

   Thông báo mới

   
   

   Video Clip

   
 • Lễ cấp sắc của người Dao ở Đồng Nai
 • Nghề đóng ghe thuyền ở Đồng Nai
 • Nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở Đồng Nai
 • Hoa văn nhà cổ ở Đồng Nai
 • Nghề đá Bửu Long - Biên Hòa
 • Giới thiệu các phòng trưng bày cố định
 • Địa trong văn hóa dân gian người Việt
 • Bảo tàng Đồng Nai - địa chỉ đỏ tìm hiểu về truyền thống
 • Sinh hoạt của học sinh tại Bảo tàng Đồng Nai
 • Nghề nấu mía đường thủ công truyền thống ở Vĩnh Cửu
 • xgddg The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) at Microsoft.SharePoint.SPWeb.GetList(String strUrl) at Dost_TanPhu_HinhQuangCao.Dost_TanPhu_HinhQuangCao.b__0() at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.<>c__DisplayClass4.b__2() at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(WaitCallback secureCode, Object param) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(CodeToRunElevated secureCode) at Dost_TanPhu_HinhQuangCao.Dost_TanPhu_HinhQuangCao.CreateChildControls()
   

   Liên Kết Website

   
  BẢO TÀNG ĐỒNG NAI
  Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  Điện thoại: 0251.3827345 - Fax: 0251.3810587
  Email: baotangdongnai@gmail.com